Projekt MTD

MTD je zájmová aktivita, která se dlouhodobě a systematicky zabývá autorskou videotvorbou neslyšících dětí a studentů.
 

Cílem je: 

  • podporovat kreativitu, aktivitu, komunikaci a to jak směrem k vlastní minoritě a kultuře, tak i směrem ke slyšící většině 
  • rozvíjet myšlení, orientaci ve společnosti, hledat praktické možností budoucího profesního uplatnění, to vše za předpokladu týmové práce
  • nabízet zajímavý alternativní program trávení volného času jako prevenci negativních jevů
  • umožnit uvědomění vlastních hodnot i schopností
MTD vychází z koncepce mediální výchovy na úrovni základního vzdělávání a z předpokladu, že uplatnění jednotlivce ve společnosti vyžaduje schopnost umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z okolního světa.
 

Aktivity MTD se prolínají oblastmi: 

  • člověk a společnost

  • jazyk a jazyková komunikace

  • informační a komunikační technologie

  • umění a kultura

Kroužek na naší škole působí již od roku 2006. 
Je určen všem zájemcům z řad neslyšících, nedoslýchavých i jinak sluchově postižených žáků i studentů všech věkových kategorií ochotných se ve svém volnu v této oblasti vzdělávat a kreativně týmově pracovat ve prospěch neslyšící komunity.
 
Členové MTD mají možnost využívat technické vybavení získávané díky projektům ve školním ateliéru i mimo něj.
Mohou se účastnit workshopů, filmových dílen, filmových festivalů a získávat tak cenné zkušenosti a dovednosti.
 
V MTD vznikají pouze filmy o jejichž podobě rozhodují sami tvůrci, tedy žáci a studenti zapojení v projektu. Sami tak také nesou odpovědnost za své výtvory.
 
V minulosti své dovednosti a zkušenosti uplatňovali ve spolupráci s ČKTZJ, s dětskou internetovou televizí Weblik, s ČUN, na projektech se studenty FFUK, s organizací CDY. Činnost MTD byla několikrát dokumentována ČT v pořadech TKN a Hřiště. 

 

Kontakt

Multimediální Tvůrčí Dílna (MTD)
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169 150 00 Praha 5 Radlice

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode